SPEECH PROCESSING AND ANALYSIS

MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING

FORENSIC SPEECH AND AUDIO ANALYSIS

ANALIZA I PRZETWARZANIE SYGNAŁU MOWY

Analiza i przetwarzanie mowy – jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która wykorzystuje dorobek wiedzy o języku. Narzędziem badawczym pozostają algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

UCZENIE MASZYNOWE I UCZENIE GŁĘBOKIE

Analiza mowy ma szerokie zastosowani np. w NLP (ang. natural language processing), gdzie celem może być np. automatyczne rozpoznawanie mowy czy też synteza mowy.

Jedną z dziedzin, która wykorzystuje analizę mowy jest  dyscyplina kryminalistyki – fonoskopia. Dziedzina badań fonoskopijnych obejmuje np. porównanie mówców (potocznie określane jako identyfikacja osoby na podstawie mowy i głosu), ale również poprawę zrozumiałości lub wyrazistości mowy, wykonywanie stenogramów rozmów charakteryzujących się niską zrozumiałością oraz badanie cech nagrań cyfrowych, nośników danych oraz urządzeń w celu zweryfikowania ciągłości zapisu dźwiękowego lub jego autentyczności.

Autor: dr inż. Waldemar Maciejko 2022